Anayasa Mahkemesi, Cimer Kararnamesini Kısmen İptal Etti: Yeniden Düzenlenmezse Kullanılamayacak!

3 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 101 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte, İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne yeni bir hüküm eklenmişti. Bu hüküm, “(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerin kolayca iletilebilmesi ve bunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek cevaplandırılması amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’nin çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.” şeklindeydi. Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etti. 

BİMER’in yerini CİMER almıştı

2006 yılından bu yana BİMER, yerini CİMER’e bırakmıştı ve vatandaşlar CİMER üzerinden başvurularda bulunabiliyordu. İletişim Başkanlığı açıklamasına göre geçtiğimiz yıl yapılan toplam başvuru sayısı ise 7 milyon 650 bin olmuştu. 

101 No’lu CBK’nın iptal istemini Anayasa Mahkemesi karara bağladı. Anayasa Mahkemesi kararında, dilekçe hakkı için 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun‘un, bilgi edinme hakkı için de 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde Anayasa’nın İkinci Kısım Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile Dördüncü Bölümü’nde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin CBK’yla düzenlenemeyeceğini de vurgulayarak 101 No’lu CBK’nın tümünü iptal etti. 

Resmî Gazete’de yayımlanan karar, yayımlanma tarihinden 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte yasama ve yürütme organlarının bir düzenlemesi olmaması durumunda CİMER platformu da kısmen kullanılamayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx