Bekçilik imtihanı ne vakit, saat kaçta? Bekçi alımı imtihan giriş belgesi…

Posted by

Çarşı ve mahallelerde bekçilik misyonlarını üstlenmek isteyen adayların katılacağı imtihan için Polis Akademisi, imtihan giriş dokümanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bekçilik imtihanı ”17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Başvurusu geçtiğimiz haftalarda sona eren bekçilik alımı için imtihan yerleri aşikâr oldu. Bekçilik imtihanı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas vilayet merkezlerinde yapılacak. Ülke genelinde toplam 3 bin 250 kişinin istihdam edileceği bekçi alımı için en geniş kontenjan 700 kişi ile İstanbul’a verilmişti.

BEKÇİ ALIMI İMTİHAN GİRİŞ EVRAKI SORGULAMA

BEKÇİ ALIMI İMTİHANI NE VAKİT YAPILACAK?

2022/1. Devir Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı İmtihanı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas vilayet merkezlerinde yapılacaktır.

YAZILI İMTİHAN GİRİŞ DOKÜMANI YAYINLANDI

Adaylara ilişkin imtihan giriş evrakları 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

BEKÇİ ALIMI MÜRACAAT KURALLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm uzunluğunda olmak,

d) Vücut kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) ortasında olmak.

e) Müracaat yaptığı vilayet hudutları içerisinde son bir yıl yahut daha fazla müddettir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaydıyla, müracaatların başladığı tarih prestijiyle 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır mahpus yahut altı aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanmak, dolanlı iflas yahut yüz kızartıcı öbür bir fiilden ötürü mahpus cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine nazaran berbat şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından yoksun olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete mahzur bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya hukuksal bir manisi bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe ters mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

p) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin meşru yahut yasa dışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.