Atık kızartmalık yağlar uçaklara yakıt olacak

Posted by

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın taslak yönetmeliğine nazaran, besin emeliyle tüketim sonucu ya da öteki hallerde atık durumuna gelmiş bitkisel yahut hayvansal kökenli yenilebilir sıvı ve katı yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağlar, etraf ve insan sıhhatine ziyan vermeden pahalandırılacak. Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak yalnızca biyodizel yakıt yahut havacılık bölümünde sürdürülebilir formda kullanılan havacılık yakıtı üretiminde pahalandırılacak. Bitkisel ve hayvansal atık yağlardan yakıt üretimi yapacak tesisler, Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’nun teknik düzenlemelerine uyumlu çalışacak.

DENEME ÜRETİMİ ZORUNLU

Atık yağlar için rafinasyon yetkisi alan şirketlerin, deneme üretimi yapması zarurî olacak. Deneme üretimi sonucunda ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi tarafından rapor hazırlanarak bakanlığa sunulacak. Deneme üretimi raporunda, tesisin üretim kabiliyeti, en son eser randımanı, tesisin fiili kapasitesi üzere datalarla, tesisin atık yağdan biyodizel yahut sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine ait teknik yeterliliği ve eserlerin kalitesi pahalandırılacak. Üniversitenin raporunu inceleyecek olan bakanlık, uygun görürse tesise üretim müsaadesi verecek.

KANALİZASYONA TOPRAĞA DÖKÜLMEYECEK

Bitkisel ve hayvansal atık yağdan rafinasyon sonucu elde edilen biyodizel yahut havacılık yakıtından numune alınacak. Atık yağın biyodizel yahut havacılık yakıtı elde edilmek üzere sisteme yüklenmesinden son eser elde edilmesine kadar olan süreç daima denetim altında tutulacak.

Bitkisel ve hayvansal atık yağların direkt yahut dolaylı olarak kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara, yüzey sularına, yeraltı sularına, toprağa ve gibisi ortamlara dökülmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, uygun olmayan sistemlerle geri kazanılması, yakılması ve bertarafı yasak olacak. Atık yağların direkt yahut dolaylı olarak yemeklik yağlara yahut ham yağlara karıştırılması da engellenecek. Atık yağlar ithalatla Türkiye’ye getirilemeyecek.

Çevreyi kirleten ziyanı karşılar

Atık yağların oluşturduğu çevresel kirlenme ve bozulmanın zararlarından atık yağ üreticileri, toplayıcıları sorumlu tutulacak. Atık yağların verdiği çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar, atıkların idaresinden sorumlu olan kişi ve şirketlerce karşılanacak. Bitkisel ve hayvansal atık yağ toplama yetkisini Etraf Bakanlığı verecek. Belediyeler ise atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle vazifeli olacak. Atık yağ toplanması için gereken ekipmanı ise yağ üreticileri temin edecek. Atık yağlar, bakanlıktan yetki almış atık yağ rafinasyon tesisleri tarafından toplanacak. Atık yağların toplanması emeliyle, vilayet belediyeleri ile kontrat yapılacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.