344 maden sahası ihale edilecek

344 maden sahası ihale edilecek

Posted by
Maden sahalarının ihalesi ile ilgili karar verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) 344 maden sahasını ihale etmesine dair ilanı, Resmi Gazete’dnin bugünkü sayısında yer aldı. Buna göre, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihaleye ilişkin bilgiler, ilanın yayın tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle MAPEG internet sitesinde duyurulacak. İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.